Notice

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ Linux

วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2556 นั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

ทางสำนักต้องขอขอบคุณและขออภัยสำหรับท่านที่พลาดโอกาสในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ตรวจสอบรายชื่อ ]

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION